Polityka prywatności sklepu internetowego „tarczestrzeleckie.com”

W niniejszej polityce opisaliśmy najważniejsze informacje, które określają zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych oraz zasady stosowania plików „Cookies”

Chcemy, aby wiedzieli Państwo:

 1. W jakim celu gromadzimy i wykorzystujemy dane;
 2. Komu je udostępniamy;
 3. Jakie mają Państwo prawa i preferencje w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych.

Rejestrując konto na naszej stronie, wyrażają Państwo zgodę na profilowanie.

Prowadzimy zbiór danych w celach:

 • sprawniejszego wypisywania faktur
 • sprawniejszego uzupełniania listów przewozowych
 • dostępu do historii zamówionych produktów

Dzięki profilom oraz książkom adresowym, możemy zaoszczędzić czas na powtórnym wprowadzaniu danych, dzięki czemu możemy szybciej zrealizować Państwa zamówienie. Kierujemy się dobrem i zadowoleniem Klienta, dlatego stosujemy różne środki ostrożności przy przechowywaniu danych.

Poniżej podajemy Państwu tabele z kategoriami danych osobowych, które gromadzimy
i wykorzystujemy.

kategoria danych osobowych

cele przetwarzania danych osobowych

dane rejestracyjne

są to dane osobowe, które zbieramy

w celu rejestracji konta na stronie http://tarczestrzeleckie.com

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail)

Rejestracja konta klienta umożliwia szybsze i wygodniejsze składanie zamówień w przyszłości, ponieważ nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych kolejny raz.

kategoria danych osobowych

cele przetwarzania danych osobowych

dane dotyczące płatności

dane, które są niezbędne do wystawienia faktury (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej [NIP], kod pocztowy, miasto, ulica)

Brak zgody na przetwarzanie tych danych oznacza brak zgodyna przeprowadzenie transakcji.

kategoria danych osobowych

cele przetwarzania danych osobowych

dane dotyczące adresu korespondencyjnego

dane, przekazywane firmom kurierskim

w celu wykonania usługi dostawy (po przekazaniu danych innej firmie, jest ona zobowiązana do przestrzegania przepisów RODO i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność karną).

Brak zgody na przetwarzanie tych danych oznacza brak zgody na przeprowadzenie transakcji
z opcją dostawy. Klient może odebrać towar osobiście pod adresem firmy,

tj. 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 16 D / 1, w godzinach 9:30-15:00.

Poniżej podajemy Państwu tabele z kategoriami odbiorców, którzy będą przetwarzać państwa dane.

kategoria odbiorców powody udostępnienia
dostawcy usług Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług w Sklepie internetowym, w szczególności dostawców, którzy hostują oraz przechowują jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają.
osoby świadczące usługi księgowe Przekazujemy dane w celu prowadzenia księgowości.
kurierzy Dane korespondencyjne są niezbędne do listu przewozowego.

Każdy z odbiorców zobowiązany jest działać wg ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO).

Administrator danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

Administratorem jest Sprzedawca tj. Anna Dębicka-Micińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LUX Anna Dębicka-Micińska z siedzibą w 58-100 Świdnicy, ul. Wałbrzyska 16D/1, NIP 884-101-56-94, REGON 890023658.

Środki ostrożności

Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Klient korzystając z usług dostępnych w Sklepie internetowym

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji usług świadczonych droga elektroniczną.

Klient korzystając z usług dostępnych w Sklepie internetowym ma prawo do:

 • bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez Sklep danych osobowych
 • żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne
 • żądania usunięcia danych osobowych
 • żądania zaprzestania przez Sklep tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych
 • sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez Sklep danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

Pliki „cookies”

Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta.

 • Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 • Pliki Cookies pozwalają Usługodawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.
 • Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 • Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

Sprzedawca ma prawo do:

przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.